BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU OŠ " 6. MART " HADŽIĆI

Opći podaci

Adresa: ul. Anđelka Lažetića br. 5,

71240 Hadžići

Telefon: 033 / 420 - 120

Fax: 033 / 420 -120

E-mail:  os6mart@bih.net.ba

"Znanje je vrlina koja ujedinjuje dvije najljepše ljudske osobine: pravednost i moć"

RODITELJSKI SASTANCI
Četvrti roditeljski sastanak
Datum
Vrijeme

II r., IV r.,

VI r. i VIII r.

19. 04. 2018. g.

(četvrtak)

17:30 sati

Ir., III r., V r.,

VII r., i IX r.

24. 04. 2018. g.

(utorak)

17:30 sati