OSNOVNA ŠKOLA "6. mart" HADŽIĆI

 

       Adresa: ul. 6. mart br. 1,
       71240 Hadžići
       Telefon: 033 / 420 - 120
       Fax: 033 / 420 -120
       E-mail: os6mart@bih.net.ba


Raspored smjena i trajanja časova za školsku 2020/2021. godinu
(Važi od 14. 09. 2020. godine)

PRVA SMJENA

/ I, III, V, VII, IX razredi /

Zvono za ulazak: 7:50

          1. čas 8:00 – 8:30
          2. čas 8:35 – 9:05
          3. čas 9:10 – 9:40
          4. čas 9:50 – 10:20
          5. čas 10:25 – 10:55
          6. čas 11:00 – 11:30

DRUGA SMJENA

/ II, IV, VI, VIII razredi /

Zvono za ulazak: 10:20

          1. čas 10:25 – 10:55
          2. čas 11:00 – 11:30
          3. čas 11:35 – 12:05
          4. čas 12:15 – 12:45
          5. čas 12:50 – 13:20
          6. čas 13:25 – 13:55

Napomena:
Nastava u školskoj 2020/2021. g. realizira se u skladu sa Naredbom i Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo (Broj: 11-34-31987-5/20, od 09. 09. 2020. godine).
Smjene se mijenjaju svake dvije sedmice.

 

 

MATURANTI 2019/2020
Online prijava i upis u srednje škole Kantona Sarajevo - UPUTSTVO... pdf
IX - 1
IX - 2
IX - 3

Upis djece u prvi razred za šk. 2020/2021. godinu

Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u APRILU, u terminu od:

01. 04. do 30. 04. 2020. godine

U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu, te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u aprilskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.

U prvi razred školske 2020/2021. godine će se upisati djeca koja do 01. 03. 2020. godine imaju navršenih 5 i po godina života. Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta. Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života... VIDI VIŠE

- Aplikativni obrazac za upis djeteta u prvi razred osnovne škole_ preuzmi

 

Dragi roditelji/staratelji,

situacija u kojoj se nalazi cijeli svijet zbog korona virusa za sve nas je nova i puna poteškoća i izazova, kako u profesionalnom tako i u privatnom životu.

Ali također, ovo je i vrijeme kada zbog trenutne situacije imate priliku provesti više vremena sa svojom djecom u vlastitom domu. Stoga, posvetite ovo vrijeme za razvijanje socijalnih i emocionalnih vještina vaše djece i za zajedničko druženje.

U prilogu se nalaze preporuke za roditelje/staratelje kao stručnu pomoć na zaštititi mentalnog zdravlja djece i adolescenata za vrijeme epidemiološke krize koju prolazimo.

Prilog... mon.ks.gov.ba

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo Vas da je danas, 24. 3. 2020. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo Naredbu kojom se odgađa do daljnjeg redovan odgojno-obrazovni proces u svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te redovni nastavno-naučni proces na svim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

Napomena: Online nastava u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo se nastavlja realizirati u skladu sa instrukcijama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i uputstvom za realizaciju prakse "online nastava" za osnovne i srednje škole.

...pdf

ODLUKA

o storgoj zabrani korištenja i boravka na sportskom igralištu škole

I

Strogo se zabranjuje korištenje i boravak na sportskom igralištu škole za učenike, uposlenike, građane Općine Hadžići i ostala lica, za vrijeme dok traje proglašenje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19).

II

Odluka ima za svrhu preventiranje, ublažavanje i otklanjanje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom koronavirusa (COVID-19) u Bosni i Hercegovini.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

             Direktor škole:

mr. sci. Muhamed Čović

PREDMET: INSTRUKCIJA O POSTUPANJU U IZVOĐENJU ONLINE NASTAVE U JU OŠ „6.mart“ HADŽIĆI

Poštovani roditelji i učenici,
U skladu sa Odlukama i Naredbama Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva obrazovanja nauke i mladih Kantona Sarajevo, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo obavještavamo Vas da će se od 13. 03. 2020. godine nastavni proces u JU Osnovna škola „6.mart“ održavati uz primjenu tzv. online nastave koja će se održavati u realnom vremenu u skladu sa važećim rasporedom časova i smjena.

- Učenici razredne nastave će nastavu realizirati kombinovano ( viber grupa i Google Classroom ) o čemu će dodatne informacije dobiti od strane nastavnika razredne nastave putem uobičajenih načina komuniciranja. Na školskoj WEB stranici bit će dostupni dodatni linkovi sa materijalima potrebnim za sprovođenje ovakvog vida nastavnog procesa.

- Učenici predmetne nastave online nastavu će pratiti isključivo putem online platforme odnosno e - mail adrese koju su dobili ranije u školi. Ukoliko se u toku realizacije nastavnog procesa jave određeni tehnički problemi molimo Vas da se obratite administratoru na adresu: administrator@os6mart.edu.ba ili da se obrate roditelji lično nadležnim osobama u školi svaki radni dan od 09:00 do 11:00h.
Uloga i odgovornost učenika u toku online nastave ( Uputstvo za realizaciju prakse „Online nastava“)
- Učenik je dužan u zakazano vrijeme, u skladu sa rasporedom časova pristupiti online nastavi i blagovremeno izvršavati zadate zadatke u dogovorenim terminima o kojima ga obavještava razrednik ili predmetni nastavnik.
- Ukoliko učenik ne pristupi online nastavi u skladu sa rasporedom časova, smatra se da isti nije prisustvovao nastavi
- Učenik je dužan donijeti opravdanje ukoliko nije prisustvovao online nastavi
- U slučaju poteškoća prilikom pristupanja platformi i online nastavi učenik je dužan kontaktirati razrednika ili administratora
- Učenik koji nema pristup internetu dužan je o tome obavijestiti razrednika.

 

U Hadžićima, 13. 03. 2020. godine

Direktor: Muhamed Čović

 

 

FOTO GALERIJA


LINKOVI