BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU OŠ " 6. MART " HADŽIĆI

Opći podaci

Adresa: ul. 6. mart br. 1,

71240 Hadžići

Telefon: 033 / 420 - 120

Fax: 033 / 420 -120

E-mail:  os6mart@bih.net.ba

"Znanje je vrlina koja ujedinjuje dvije najljepše ljudske osobine: pravednost i moć"

 KJKP „GRAS“ - OBAVJEŠTENJE ZA ĐAKE OSNOVNIH ŠKOLA

Obavještavaju se đaci osnovnih škola kao javnih ustanova sa područja Kantona Sarajevo da su sa početkom nove školske godine OBAVEZNI zamijeniti postojeće iskaznice za prevoz  koje su važile za školsku 2017/2018. godinu... vidi više