BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU OŠ " 6. MART " HADŽIĆI

"Znanje je vrlina koja ujedinjuje dvije najljepše ljudske osobine: pravednost i moć"

 

Opći podaci

Škola: Osnovna škola „6. mart“

Adresa: ul. Anđelka Lažetića br. 5,

71240 Hadžići

Telefon: 033 / 420 - 120

Fax: 033 / 420 -120

E-mail:  os6mart@bih.net.ba

               os6mart@os6mart.edu.ba

             

Kako do nas?

Historija

Osnovna škola „6. mart“ je počela sa radom šk.1911/12. godine kao četverorazredna pod nazivom Narodna škola.

Po završetku II svjetskog rata je nastavila svoj kontinuitet rada.

1962. g. – sagrađen stari dio škole 1972. g. – dograđen novi dio škole zbog povećanja broja učenika.

Raspadom SFRJ škola je u potpunosti devastirana (odvežen je namještaj, učila, dokumentacija, radijatori, krovovi, niti jedno staklo nije ostalo čitavo u cijeloj školi...)

6. marta reintegracijom općine Hadžići počelo se i sa obnovom škole, postavljena su stakla i peći na drva u svaki razred – humanitarna pomoć.

Dobili smo za 9 učionica nov namještaj, a za ostale kabinete prikupili smo stari.

Učila smo također postupno nabavljali.